oferim


Desenvolupament de projectes:
la) Servei:
Solucions eficaces personalitzades per a cada un dels nostres clients a través del contacte continu i la millora permanent en flexibilitat, disponibilitat i temps de resposta.
B) Tecnologia i qualitat:
Permanent optimització dels nostres equips, procediments i costos.
C) seguretat:
Màxima prioritat en el compliment amb les exigències dels nostres clients, respecte a les normes i lleis de prevenció de riscos laborals.
TC ALSAN LÍMIT ofereix mà d'obra directa qualificada per serveis professionals en les següents activitats:
• Construcció Industrial
• Drassanes Navals (soldadors certificats, calderers, tubers, muntadors, mecànics, chorreadores / pintors electricistes etc.)
• Prefabricació de canonades i el seu muntatge en diferents tipus de materials com aliatges especials, inoxidables, dúplex, etc..
• Muntatge i instal·lació d'equips i maquinària.
• Prefabricació i muntatge de suports i estructura metàl·lics.
• Prefabricació i muntatge de recipients a pressió i tancs d'emmagatzematge.
• Gaseoductes i oleoductes.