referències

Algunes de les nostres referències:

  • Reparacions de vaixells en diferents Drassanes del Nord d'Espanya
  • Tanc de gas natural per a ENAGAS
  • Soldadura i muntatge de canonada de gas líquid per ENAGAS
  • Soldadura i muntatge per a vaixells al Port de Barcelona.
  • Soldadura d'estructures en el projecte Ecofisk.
  • Soldadura de peces de pressió en diferents centrals elèctriques.
  • Soldadura i muntatge de canonades subterrànies a la central elèctrica (Cadis).
  • Les línies subterrànies en Cicle Combinat a Arcos de la Frontera.
  • Canonada en general en cicle combinat en Pals de la Frontera.
  • Muntatge de tubs de pressió en cicle combinat de ESCATRON